Kulturernas Karneval presenterar stolt: Tarabband!

Nadin Al Khalidi har sina rötter i både Kairo och Bagdad. Hon kom till Sverige för flera år sedan och startade sedan 2008 bandet Tarabband. Hennes texter tar oss med på hennes livsresa från hemlandet till livet i exil och pånyttfödelse. Hon ställer frågor om de gränser som ritas upp mellan länder och människor. Tarabbands repertoar hittar sin kärna i den arabiska musiken. Sångerna är hämtade både från de traditionella arabiska sångerna som bandets egna unika kompositioner. Här blandas sufisk med pop och folkmusik så att tarab uppstår. Tarab är det arabiska begreppet för det band av extas som kan uppkomma mellan musiker och publik. Tarabband består av etablerade musiker från Sveriges folk-och världsmusikscen.

Fotograf: Sherwynd Rylan Kessler