DELTAGARAVGIFTER

DELTAGANDE I ENGAGEMANGSTORGET (utan försäljning)

Föreningar/organisationer som vill vara med för att sprida sitt budskap/visa upp sin verksamhet på en monterplats under evenemanget.

Föreningar/Organisationer med mindre än 1000 medlemmar

500 kr

Föreningar/Organisationer med mellan 1000 och 5000 medlemmar

1.000 kr

Föreningar/Organisationer med mer än 5000 medlemmar

2.000 kr

DELTAGANDE I FÖRETAGSTORGET

Stora företag som vill vara med på företagstorget med PR-syfte. Företagstorget är placerat i mest tillgängliga platserna i området.

10.000 kr

DELTAGANDE I MARKNADEN

Föreningar och företag som vill göra försäljning.

I grundavgiften ingår 3x3m plats. För varje extra hyrd plats tillkommer en kostnad på endast 1/2 av grundavgiften.

Företag (ej rEKO*)

4.000 kr

Företag (ej rEKO*)

1.750 kr

Förening/individ (ej rEKO*)

1.750 kr

Förening/individ (rEKO eller egenproducerat hantverk/konst)

700 kr

*rEKO:
Du som säljer produkter som består minst 50% ekologiska och/eller lokalproducerade råvaror får rabatt på deltagaravgiften.
rEKO-priskategorierna godkänns av programgruppen.
OBS! Om ni väljer rEKO kan vi be er att styrka detta genom till exempel kvitton på inköpta råvaror.
Hantverkare/konstnärer som säljer egenproducerade produkter/verk ingår per automatik i denna kategori.

Materialhyra

Eluttag

– Festplatsen saknar eltillgång och vi måste därför hyra in elverk till festivalen. Kostnaden för elen är anpassad efter dessa hyreskostnader. 
– Antal Amper vi kan leverera är begränsat. Urvalet kommer att göras beroende på typ av anmälda deltagare. Mindre kulturföreningar/hantverkare etc. prioriteras

10A 1-fas-vanlig jordad stickkontakt, max 2.300W

750 kr

16 A 3-fas-handske, max 11.000 W

2.500 kr

32 A 3-fas-handske, max 22.000 W

5.000 kr

Festplatsmaterial

Vi rekommenderar att ni tar med eget material.

Antal material till uthyrning är begränsat. Urvalet kommer att göras beroende på typ av anmälda deltagare. Mindre kulturföreningar/hantverkare etc. prioriteras

Marknadsstånd

250 kr st.

Bord

150 kr st.

Stolar

25 kr st.

Tält

3x3m tältutrymme (täcker 1 plats)

600 kr

3x6m tältutrymme (täcker 2 platser)

1.000 kr

3x9m tältutrymme (täcker 3 platser)

1.200 kr

Priskräknare

I länken hittar ni en karnevalspecifierad räknare:

Vidare till prisräknare