Föreningen KulturAlla

Kulturernas Karneval arrangeras av den ideella föreningen KulturAlla.

KulturAlla verkar för att skapa kultur- och generationsövergripande mötesplatser i Uppsala. Genom att lyfta fram och hylla den kulturella mångfalden vill föreningen bidra till att skapa ömsesidig respekt och förståelse mellan människor. KulturAlla vill sprida glädje och gemenskap genom att göra Uppsala till en rikare kulturstad.

KulturAlla är politiskt och religiöst obundna och öppna för alla som vill bli medlemmar. Läs mer på kulturalla.se