Om Kulturernas Karneval

Varför en karneval?

Kulturernas Karneval är dundrande kulturmöten och färgsprakande folkfest. Det är kulturuttryck i alla de former, färger och toner. Karnevalen innefattar ett karnevalståg och en tvådagars festival fylld av musik och dans, en förförisk mat- och hantverksmarknad, en lekfull barnival, lärorika workshops, fantasifulla utställningar och möten med spännande organisationer och föreningar. Det är för mycket, vi vet. Men det är karneval!

Syftet med Kulturernas Karneval är att lyfta fram och hylla samhällets mångfaldiga utbud av kulturer och dess konstnärliga uttryck. Denna rika variation av kulturer vill vi hylla var och en för sig och tillsammans. Kulturernas Karneval vill göra Sverige varmare. Vi vill skapa möten och gemenskap, tillhörighet och stolthet, glädje och framtidstro. Uppsala ska vara en stad där alla ska kunna känna sig välkomna och känna tillhörighet.

Omkring 700 deltagare i programmet och över 100 volontärer gör karnevalen möjlig. Vi har en gemensam dröm om ett lite mer värme, spektakel och  gemenskap i Uppsala. Kulturernas Karneval kommer 2020 att genomföras för tolfte gången i rad och liksom förra året kommer festplatsen att vara i Engelska Parken.

Historik

Inspirationen till Kulturernas Karneval kommer bland annat från Karneval der Kulturen i Berlin och från Karnevalen i Olinda/Recife i östra Brasilien. Tanken föddes att skapa ett liknande evenemang för de kulturföreningar som finns i Uppsala stad och län och som annars inte får chansen att visa upp sig för den stora allmänheten.

I Uppsala ordnades Kulturernas Karneval för första gången den 16 maj 2009. Karnevalen blev mycket uppskattad av såväl publik som deltagare. I och med detta lades en grund för en årligt återkommande folkfest i Uppsala. En karneval som uttrycksform står för stolthet över det egna uttrycket, men också över att skapa något tillsammans och delta i ett större sammanhang.

Hållbar Karneval

Vi vill att Kulturernas Karneval ska göra Uppsala och världen lite bättre, lite vackrare. Därför är såväl ekologisk som social hållbarhet viktigt för oss.

Evenemanget ska vara miljövänligt. Vi källsorterar avfall, har ekologisk och vegetarisk servering till volontärer och artister, samordnar transporter för att minska utsläpp och prioriterar marknadsförsäljare som har ekologiska eller lokalproducerade produkter.

Evenemanget ska vara tillgängligt för alla, oavsett bakgrund och förmågor. Vi erbjuder ett kostnadsfritt evenemang för alla åldrar och vi arbetar för att festplatsen ska vara tillgänglig för olika människors behov för att alla ska kunna känna sig välkomna på karnevalen.

Hjälp oss att vara miljövänliga genom att källsortera ert skräp vid våra miljöstationer som finns utplacerade på hela festplatsen. Karnevalen är drogfri och vi ber alla besökare avstå från alkohol på festivalområdet. Vi ber rökare att visa respekt mot sina medmänniskor genom att inte röka i folksamlingar och givetvis slänga sina fimpar i avsedda kärl.