Samarbeta med Kulturernas Karneval!

Vad är Kulturernas Karneval?

Kulturernas Karneval är ett stort kulturmöte och en varm folkfest som innefattar ett stort karnevalståg och en 2-dagars festival fylld av konserter, dansföreställningar, workshops, teater, konst, barnaktiviteter och en världsomspännande mat- och hantverksmarknad. Syftet med Kulturernas Karneval är att lyfta fram och hylla samhällets mångfaldiga utbud av kulturer samt att skapa en generationsöverskridande, interkulturell mötesplats för hela Uppsala. Med en fot i det lokala kulturlivet och en annan i det nationellt etablerade professionella kulturlivet skapar vi ett evenemang med utrymme för såväl lustfylld amatörkultur som hög konstnärlig kvalité.

Evenemanget har under sina 11 år blivit ett av Uppsalas största evenemang; 2019 hade festplatsen 8.000 besökare, karnevalståget 10.000 åskådare och 704 personer deltog i programmet. Evenemanget genomförs med fri entré för att alla oavsett ekonomiska förutsättningar ska kunna ta del av kvalitativa kulturupplevelser. Festivalen är alkoholfri för att skapa en trivsam miljö och för att hela området ska vara tillgängligt och välkomnande för barnfamiljer och ungdomar.

Sponsringserbjudande

Kultur som passion - nå tusentals människor genom Kulturernas Karneval

 Som sponsor eller samarbetspartner till Kulturernas Karneval stärker ni ert varumärke genom de associationsvärden ni når genom oss; allas rätt till kultur som både utövare och betraktare, mångfald och jämlikhet, ekologisk och social hållbarhet samt kultur som drivkraft för ett välmående samhälle. Genom oss når ni ut till en bred målgrupp av kultur- och samhällsintresserade människor i alla åldrar.

Vi är öppna för olika typer av samarbeten och sponsring. Vi kan komma med ett kreativt förslag skräddarsytt för er, i ett samarbete som gör nytta för oss båda. Vi är också öppna för era egna idéer för hur just ni skulle vilja samarbeta med oss.

 

Kontakta oss: info@kulturernaskarneval.se