Uppkimpro

Uppkimpro

Uppkimpro

Kontaktimprovisation är dans och rörelse där en, två eller flera personer leker med vikt, balans och gravitation medan de dansar med golv, möbler eller varandra i improviserad rörelse. Rörelse och beröring är grunden och improvisation huvudordet. Lyssnandet till sig själv, sin kropp och sina danspartners. I denna workshop kommer vi att gå igenom olika grundtekniker för kontaktimprovisation, som att ge och ta vikt, lyfta, falla, flyga, hoppa, rulla och glida.

DANSLOGEN SÖN 27 MAJ 15:20