Iê Caopeira

Iê Caopeira

Iê Caopeira

Capoeira är ett Afro-Brasilianskt kulturutövande – en kamp och en dans samtidigt. En tradition, en sport och en konstform. Roda de capoeira är ett sammanhang där kunskap och färdigheter lärs in genom att se och upprepa. Det är också en plats för ömsesidig respekt och främjar social integration samt bär minnet av motståndet mot ett historiskt förtryck. De som spelar capoeira bildar en roda, en cirkel, i vilkens mitt två spelare möts. Rörelserna kräver stor kroppskontroll. De övriga utövarna runt om i rodan sjunger, klappar händer och spelar på olika traditionella instrument. / Prova-på träning i capoeira, en afrobrasiliansk kampkonst som kombinerar kamptekniker med akrobatik och utförs till traditionell musik.

DANSLOGEN 26 MAJ 16:10

.

.

.

Capoeira has deep roots in the Afro-Brazilian culture. It´s a fight and a dance at the same time. A tradition, a sport and an art form. In Roda de Capoeira the players form a ring, then two of the players met each other in the ring for a battle which requires a great body control. Under the battle the other players in the sings and plays instruments.

DANSLOGEN SAT 26 MAY 16:10pm