Jernets Fångar

Jernets Fångar

Jernets Fångar

Jernets Fångar från Österbyteatern deltar i Karnevalståget klädda som smeder, smedshustrur och kolare. De speglar historien i de norduppländska bruksmiljöerna. / En teaterföreställning om de människor som levde med och av järnet, i arbete och drömmar, i glädje och sorg. Ett trettiotal personer i alla åldrar medverkar i uppsättningen, som är teater med musik och dans. Spelet uppförs nu för 30:e året på plats i den autentiska miljön i den gamla vallonsmedjan i Österbybruk. Där är allt på riktigt; platsen, härdarna, redskapen – och människornas minnen.

DANSLOGEN LÖR 26 MAJ  15:45