Mantrabandet

Mantrabandet

Mantrabandet

Nå större insikt i hur du kan komma i harmoni med dig själv och din omvärld. Under ledning av kundaliniyogalärarna Roland Nahringbauer, Maria Halén och Mantrabandet får du prova på att att ljuda och sjunga vackra, kraftfulla och effektiva mantran.

DANSLOGEN LÖR 26 MAJ 11:15

.

.

.

Reach a greater insight in how to be more harmonic. Under leading of kundalini-yoga teachers Roland Nahringbauer, Maria Halén and Mantrabandet you will learn how to sing effective, beautiful and powerful mantras.

DANSLOGEN SAT 26 MAY 11:15