Teater Essence/Kulturparken

Teater Essence/Kulturparken

Teater Essence/Kulturparken

Musikteatern “Flugan och Spindeln” tillsammans med Charlotte och Charlotte för barn 4-10 år. En berättelse från Choctawfolket som handlar om hur gammelmormor spindel hämtar eld så alla varelser får värme och ljus. Den tar upp frågor som: – Hur hanterar man det som är farligt? – Kan man lita på vem som helst? Berättas med kroppspråk och instrument från hela världen.

BARNIVALEN SÖN 27 MAJ 12:15

.

.

.

The music theatre “The Fly and the Spider” performed by Charlotte and Charlotte for children 4-10y old. It’s a story from the Choctawpeople that’s about great-grandmother spider who brings fire for all the creatures out there to get warmth and light. It adresses questions sucj as: – How do you handle dangerous things? – Can you trust anyone? The story is being performed with body language and instrument from all over the world.

BARNIVALEN SUN 27 MAY 12:15