Teater Prego

Teater Prego

Teater Prego

Teater Prego använder alla sina sinnen för att improvisera fram underhållning framför ögonen på dig. I föreställningen kan precis allt hända och du har möjlighet att se varenda kreativ sekund av scener som skapas i stunden. Kom och bidra med fåniga idéer eller helt vardagliga tråkiga företeelser som du vill få se i ny tappning och se en föreställning som du aldrig kommer att se igen!

KARNEVALSCENEN SÖN 27 MAJ 13:00

.

.

.

Teater Prego uses all our senses to improvise entertainment right in front of our eyes. In the performance anything could happen and you have the opportunity to see every creative second of any scene that are made right in that moment. Come by and contribute with silly ideas or everyday phenomenons that you’ll see in a new way and you’ll leave with a performance that you’ll never see again!

KARNEVALSCENEN SUN 27 13:00pm