Tensta Spelmanslag

Tensta Spelmanslag

Tensta Spelmanslag

Ett glatt spelmanslag med dansant musik baserat på den svenska folkmusiken och gammaldansmusiken

DANSLOGEN SÖN 27 MAJ 19:10