Villa Rivercat

Villa Rivercat

Villa Rivercat

Villa Rivercat formades i Dalarna 2015 och har sedan starten uppmärksammats av internationella giganter som The Line Of Best Fit, The Clash Magazine och Northern Transmission. Det räcker att lyssna på folkinspirerade debutsingeln ”More” för att förstå nämnda sajters intresse. Musiken tar avstamp i 60- och 70 talets folkrock och psykedelika men med en modern och svävande produktion och varma harmonier i förgrunden.

KULTURALLA-SCENEN LÖR 26 MAJ 16:50

.

.

.

Villa Rivercat was formed in Dalarna 2015 and has since the start been noticed by international gigants such as The Line of Best Fit, The Clash Magazine and Northern Transmission. It’s enough to listen to their folk-inspired debut single “More” to understand the above sites interests. The music takes off in the 60- and 70’s folk-rock and psychedelic but with a modern and liberating production and warm harmonies in the foreground.

 

KULTURALLA-SCENEN SAT 26 MAY 16:50pm