Tillgänglighet

Festplatsen i Engelska Parken är ett platt område med breda grusgångar med smått grus. Det finns tillgång till handikapptoalett. Det finns handikapp-parkeringar (4 st) i anslutning till området, vilka är belägna vid Campus Engelska Parken (särskilt tillstånd erfordras). Färdtjänst når området via Thunbergsvägens infart till Campus Engelska Parken.

För mer info ang. tillgänglighet, kontakta: 076-4260398

Läs mer om parken: https://linneuppsala.se/plats/carolinaparken/

Kontakta oss

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev